Craig Thomas & Bluetopia

 — (EDT, UTC-04) — (EDT, UTC-04)

Stonebridge Country Club, 161 Gorham Pond Road, Goffstown

Event co-sponsored by Stonebridge Country Club and the Granite State Blues Society. Craig Thomas & Bluetopia two shows at 7:00 and 8:30 in the tent...